29
Jun

รู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจและงบกำไรขาดทุนเพื่อเพิ่มธุรกิจของคุณ

 

13-Know how to write a business plan and income statement to boost your business

ประการแรกผู้ประกอบการทุกคนมีความคิดหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของพวกเขาใหญ่ขึ้น ในขณะที่ธุรกิจสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้นผ่านทักษะของเจ้าของธุรกิจมีสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่นำไปสู่มัน หนึ่งในวิธีคือการเขียนแผนการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและวิธีการรับจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง

ผู้ประกอบการทุกคนมีสิ่งหนึ่งในใจ – ทำให้ธุรกิจของพวกเขามีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่ธุรกิจสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้นผ่านทักษะของเจ้าของธุรกิจมีสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่นำไปสู่มัน หนึ่งในวิธีคือการเขียนแผนการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากไม่เพียง แต่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเส้นทางที่กำหนดไว้สำหรับการขยายธุรกิจ แต่ก็ช่วยในการระดมทุนสำหรับธุรกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่มีที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ แต่สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็กช่วยให้ธุรกิจเจ้าของรู้วิธีเขียนแผนธุรกิจและงบกำไรขาดทุน

แผนธุรกิจคืออะไร?

แผนธุรกิจคือการลงมือวางแผนการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งหมดที่บอกเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนสิ่งที่ธุรกิจกำลังจะทำเพื่อขยายในอนาคต หากต้องการทราบวิธีการเขียนแผนธุรกิจประการแรกต้องรู้ว่าแผนธุรกิจเป็นอย่างไร มันเป็นพื้นพิมพ์เขียวของธุรกิจ – สถานะปัจจุบันสถานะคาดการณ์ว่าสถานะที่คาดว่าจะทำได้ผู้ผลิตตัดสินใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการตลาดและรายละเอียดของลูกค้าการแข่งขันที่มีอยู่คำอธิบายของช่องทางการจัดจำหน่าย , กลยุทธ์การกำหนดราคาที่จะใช้และยานพาหนะที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ทั้งหมดนี้มีรูปร่างที่แน่นอน

เมื่อมีใครรู้ว่าแผนธุรกิจเป็นอย่างไรพวกเขาจะสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อคุณเห็นวิธีการเขียนแผนธุรกิจคุณจะเห็นว่าทุกอย่างรวมอยู่ในนั้น แผนธุรกิจจะมีชื่อและสารบัญ จะมีบทสรุปผู้บริหารของธุรกิจและแถลงการณ์ภารกิจและกลยุทธ์ จะมีแผนการบริหารและการจัดบุคลากรและกลยุทธ์การตลาดที่ได้อธิบายไว้ แผนปฏิบัติการและการวางแผนทางการเงินของธุรกิจจะมีรายละเอียดในนั้นและในที่สุดภาคผนวกต่างๆในการวางแผนจะถูกเขียนลง

แต่นี่ไม่ใช่จุดที่มันสิ้นสุดลง เมื่อเจ้าของธุรกิจไปหานักลงทุนในอนาคตเพื่อหาเงินลงทุนในธุรกิจของตนพวกเขาควรรู้วิธีนำเสนอแผนธุรกิจของตน การวางแผนและการนำเสนอที่เหมาะสมและการแสดงให้นักลงทุนสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นคือสิ่งสำคัญมาก และแน่นอนบทความ Reprint ฟรีสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือเข้าใจง่ายของข้อเท็จจริงและตัวเลขและความเชื่อมั่นโดยรวม

งบกำไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีอยู่เพราะนี่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของ บริษัท กำลังมุ่งหน้าไปและยังสามารถช่วยในการระดมทุนสำหรับธุรกิจ งบกำไรขาดทุนคือความสมดุลระหว่างรายได้ทั้งหมดกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุนคำนวณเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ในตอนท้ายของปีงบแสดงให้เห็นว่าธุรกิจได้รับก่อนและหลังหักภาษี

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจและงบกำไรขาดทุนให้สมัครรับจดหมายข่าว คุณจะได้รับประโยชน์ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

 

Tags:

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *