19
Feb

ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนในโอริลเลีย | ตำแหน่งงาน Quality Engineer หรือไม่ | งาน GTA

ตำแหน่งงานว่างของที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน, ตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนและการสรรหา
ความรับผิดชอบที่สำคัญที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Orillia, Ontario

 • การสนับสนุนความคิดริเริ่มที่สร้างความมั่นใจในคุณค่าของการจัดหาที่รับผิดชอบนั้นถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์ของ บริษัท
 • ทำการศึกษาวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคต
 • ให้การศึกษามีอิทธิพลและนำไปสู่เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์หน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้ทันสมัยกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • จัดการโดยตรงทุกด้านของโครงการริเริ่มและการพัฒนาอย่างยั่งยืน;
 • สร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนด้วยหลักการดำเนินงานที่ชัดเจน

ประสบการณ์ & คุณสมบัติ

 • ปริญญามหาวิทยาลัยในสาขาธุรกิจการเงินวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตได้รับการรับรองจากมืออาชีพที่จำเป็น;
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีมุ่งเน้นไปที่การจัดการความยั่งยืน
 • มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office, Excel, PowerPoint;
 • ให้ความสำคัญกับรายละเอียดการวิจัยบทความการจัดการธุรกิจการวิเคราะห์และองค์กร
 • ทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการพูดและเขียน;
 • ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง